อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 33 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ มีแม่น้ำมูล และแม่น้ำโขงไหลผ่าน สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแพะหรือป่าแดง จะมีป่าดิบเฉพาะบริเวณริมห้วยใหญ่เท่านั้น ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย

เช่น ดอนตะนะ เป็นเกาะที่เกิดขึ้นขวางลำน้ำมูล และแบ่งลำน้ำมูลออกเป็น 2 สาย มีเนื้อที่ประมาณ 225 ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ทางตอนเหนือของเกาะมีหาดทรายสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สะพานแขวน เป็นสะพานที่เชื่อมฝั่งที่ทำการอุทยานฯ กับดอนตะนะ และเป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้เป็นจุดชมวิวสองฟากฝั่งของแม่น้ำมูลได้เป็นอย่างดี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand