รัฐบาลเตรียมแผน 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้า

รองนายกฯ เผยรัฐบาลเตรียมประกาศแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาค 2 ดึงหลายส่วนช่วยดูแลภาคชนบท จับตาแผนดึงคนเกษียณช่วยทำงาน ร้านค้าประชารัฐ เน็ตหมู่บ้านขายสินค้าออนไลน์ บ้านคนจนทุกคนมีบ้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนา “อนาคตประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ว่า หลายปัจจัยทางเศรษฐกิจเร่ิมดีขึ้นต่อเนื่อง การส่งออกเดือนตุลาคมขยายตัวร้อยละ 13 จึงทำให้ทั้งปีขยายตัวได้ร้อยละ 10 และปีหน้าจะสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ปีหน้าจะดีกว่านี้เช่นกัน เพราะรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนทุกปัจจัย เมื่อรัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่าย เร่งรัดการลงทุน ภาคเอกชนจะลงทุนเพิ่มตามไปด้วย จะทำให้เศรษฐกิจค่อยปรับเพิ่ม ต่างชาติเริ่มเชื่อมั่น ขณะนี้เริ่มเห็นสื่อต่างชาติ เขียนถึงเมืองไทยว่าจีดีพีเริ่มโตแบบแข็งแรง เมื่อภารกิจแรกรัฐบาลช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแข็งแรงได้แล้ว
ภาระกิจภาค 2 ของรัฐบาล นับเป็นแรงท้าทายที่ต้องการแก้ปัญหาในขั้นต่อไป เมื่อรายได้กระจุกตัวอยู่เพียงคนบางกลุ่มสะสมมานาน จึงต้องหาทางแก้ปัญหาช่วยเหลือภาคชนบทให้หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน โดยในปีหน้าเตรียมปลดล็อคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินค้างอบู่ 1.3-1.5 แสนล้นบาท นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อนำออกมาพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่เพียงตัดถนน รับเหมาก่อสร้างเหมือนเดิม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอันดับรอง และพัฒนาด้านสังคมควบคู่ไปอีกทางหนึ่ง จึงเตรียมเสนอ ครม.ในเร็วๆนี้ เพื่อผลักดันการพัฒนาได้ทั้ง 77 จังหวัด หวังผลักดันให้เป็นเครื่องยนต์หลักของภูมิภาค ทำให้ทุกคนในประเทศมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศเข้มแข็ง หนุนการส่งออกได้อีกด้านหนึ่ง
นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน เป็นช่องทางพัฒนาชุมชน การสร้างตลาดประชารัฐของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นช่องทางตลาดนับหมื่นแห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในเขต อบต. เทศบาล การผลิตข้าวสารออร์กานิค ขายในร้านธงฟ้าประชารัฐ ผลไม้แปรรูปจัดแพ็คให้สวยงาม ผ่านการส่งเสิรมของ อบต., อบจ. โดยมี ธ.ก.ส.ดูแลสินเชื่อสภาพคล่อง คลังพร้อมร่วมสภาอุตสาหกรรมฯจ้างงาน รัฐบาลเตรียมผุดโครงการใหม่อีกจำนวนมากให้จับตาดู แม้คนเกษียณอายุ ยังต้องนำกลับมาทำงานสำหรับคนอายุเกิน 60 ปี เตรียมออกแผนออกมาในเร็วๆนี้ การใช้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะค่อยเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการซื้อยา เพื่อความจำเป็น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รัฐบาลทุ่มเทอย่างมากช่วงที่ผ่านมา แต่เชื่อมไม่ถึงกันชัดเจน จึงมีแผนแก้ปัญหาเพราะถือเป็นนโยบายหลักในปีหน้า
สำหรับที่อยู่อาศัย จะมีโครงการบ้านที่อยูอาศัย คนจนคนมีรายได้น้อย ผ่าน ธอส.การเคหะ ผ่อนได้ถึง 40 ปี ดอกเบี้ยผ่อนปรน ติดตั้งเน็ตหมู่บ้านกระจายไปทั่วประเทศ นับเป็นเครื่องมือสำคัญทั้งร้านค้าประชารัฐ ร้านทั่วไป เมื่ออินเตอร์เน็ตไปถึง จะขายได้ทั้งต่างจังหวัด ต่างประเทศ ผ่านเน็ตประชารัฐ เมื่อสินค้ามีคุณภาพ เมื่อ อบต.มีสินค้าในร้านประชารัฐ จะแลกเปลี่ยนสินค้าของทุกชุมชนได้มากขึ้น ขอให้หัวหน้าชุมชนช่วยกัน เพราะการเมืองเป็นหน้าที่ของทุกคน ใครพร้อมมากอยู่แถวหน้า พร้อมน้อยหนุนอยู่ข้างหลัง – สำนักข่าไทย