พาณิชย์เปิดร้าน OTOP Select สนามบินดอนเมือง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมากรมฯ ได้ขยายพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select ไปยังสนามบินดอนเมือง บริเวณ ชั้น 3 ด้านทิศเหนือ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

มีผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่าย 186 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิต 64 ราย เบื้องต้นคาดว่ายอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในสนามบินดอนเมืองจะมีไม่น้อยกว่าสนามบินสุวรรณภูมิและภูเก็ต เนื่องจากปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองมากถึง 37,183,617 ล้านคน สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพื่อจำหน่ายในร้านให้มากขึ้นและขอความอนุเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ในท่าอากาศยานนานาชาติอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการร้าน OTOP ณ สนามบิน การซื้อขาดผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์และวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดราคาที่สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ผ่านมาแต่ละปีมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP Select 9 ประเภท ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าไหมไทย งานศิลปหัตถกรรม ของที่ระลึกท้องถิ่น งานทำมือ เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องหอม และสมุนไพร โดยจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพื่อจำหน่ายในร้าน OTOP ซึ่งเป็นทำเลที่พบเห็นง่ายเพื่อให้นักเดินทาง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทำความรู้จัก พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP Select ของไทยกลับไปเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้ไกลไปถึงต่างประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เริ่มนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP เข้าไปจำหน่ายสนามบินสุวรรณภูมิ 571 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิต 147 ราย และเดือนกันยายน 2559 กรมฯ ได้ขยายความร่วมมือไปสู่สนามบินภูเก็ต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 433 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิต 109 ราย รวมทั้ง 2 สนามบิน สามารถสร้างยอดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP มากถึง 324 ล้านบาท .-สำนักข่าวไทย